Bijscholing Eerste Hulp

Doelgroep:
Deze bijscholing is bestemd voor de Eerste Hulp verlener

Aantal deelnemers:
Minimaal 10 deelnemers
Maximaal 15 deelnemers

Tijdsduur:
Deze herhalingstraining duurt 1 dagdeel ( ± 3½ lesuren )

Toelatingseisen:
Aan deze herhalingstraining kunnen alleen personen deelnemen die in het bezit zijn van het basisdiploma EH, of een geldig certificaat EH bedrijfshulpverlener.

Doelstelling:
Deze herhalingstraining is bedoeld om het behaalde diploma en certificaat geldig te houden.

Werkwijze herhalingstraining:
Tijdens deze herhalingstraining wordt de theoretische kennis opgefrist en wordt aan de hand van praktische handelingen de
vaardigheden getest en bijgeschoold.

Informatie:

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar info@pastopleidingen.nl

Tevens is het mogelijk om individuele personen op te geven. Deze worden in een groep ingepast.Comments are closed.